Com heu pogut veure el municipi de Coll de Nargó amaga tot un reguitzell de sorpreses... i molt agradables per cert. La darrera que m'ha arribat a les mans és l'existència de restes de dinosaures al terme. I una altra cosa molt important: gent al darrera que sacrifica les seves hores de lleure per preservar aquest important llegat històric. Tal és el cas d'ADAU, Amics dels Dinosaures de l'Alt Urgell. Anem a conèixe'ls millor? Som-hi!
ADAU és una associació que aplega gent que els agrada caminar per la muntanya i gaudir del seu entorn: el romànic (ben abundant al municipi, com ja ha quedat palès), els pobles i arbres, les masies, els minerals i fòssils, els animals... Són gent conservacionista, que creuen que el respecte del medi i el progrés poden anar plegats i de la mà, i que el nostre patrimoni és un valor que s'ha de conservar i divulgar.
Suposo que us preguntareu com va néixer ADAU. Dons bé... Des del 1985 un grup d'amics van començar a investigar les restes de dinosaures al voltant de Coll de Nargó (entre ells el president d'ADAU, Josep Peralba, de Coll de Nargó, i en Joan Escuer, ambdós geòlegs de professió... una garantia de la fidelitat de les dades que han anat recollint al 
Foto d'en Joan Escuer.(Cliqueu per veure la imatge més gran)
llarg dels anys). Mica en mica van anar descobrint nous jaciments (nius amb ous) en diferents estats de conservació. Un cop van ser conscients de la magnitud dels esmentats jaciments (dels més importants del país) ho van comunicar a les diferents administracions i institucions, recomanant, òbviament, la seva preservació. La manca de recursos econòmics no va permetre anar més enllà de recuperar un parell de jaciments que s'estaven deteriorant greument. Cap a finals dels anys 90 van detectar que alguns d'aquests jaciments estaven sent espoliats per gent sense cap mena d'escrúpols, destrossant-los i enduent-se'ls.
Sensibilitzats per aquests darrers fets van considerar oportú crear ADAU per aturar aquestes accions i començar un període de protecció, conservació i divulgació d'aquests jaciments.

 
OBJECTIUS D'ADAU, Amics dels Dinosaures de l'Alt Urgell
Centralitzar a Coll de Nargó l'estudi de restes de dinosaures de l'Alt Urgell.
Fer un estudi geològic dels jaciments.
Iniciar campanyes de recerca d'ossos, petjades...
Sensibilitzar la població i les diferents institucions de la necessitat de protegir, conservar i divulgar aquest patrimoni.
Recuperar, en la mesura que sigui possible, les restes que s'han endut.
Habilitar un espai en el poble on es pugui mostrar un niu (L'Ajuntament de Coll de Nargó ja s'ha compromès a fer-ho possible cedint un espai per aquest ús).
Dissenyar un itinerari protegit en què es pugui observar "in situ" una part dels jaciments.
Declarar l'espai on es troben els jaciments com a zona protegida, prohibint l'extracció de restes.
Animar a la gent que s'inscrigui a l'associació, és gratuïta i sense ànim de lucre.
Crear una web on ens puguem comunicar els socis de l'associació.
Posar-nos en contacte amb associacions amb finalitats similars.
Cercar recursos econòmics i materials per a dur a terme aquests objectius.
De ben segur que són moltes les curiositats de desperta l'existència dels dinosaures, per això us hem preparat aquestes quinze preguntes, amb les corresponents respostes, que tothom es fa sobre aquests essers. Per saber més coses aneu a la: 
Pàgina següent

 
Torna a la pàgina principal

 
Free Web Hosting